BASIN BİLDİRİSİ

18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuz neticesinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetim Kurulu Başkanlığına CnnTürk Sn. Murat YANCI, Genel Sekreterliğe ATV Sn.Fatih SAVAŞ ve Saymanlığa TV8 Sn.Aslı YAŞAROĞLU seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Televizyon Yayıncıları Derneği

HAKKIMIZDA

TVYD bünyesinde 25 Ulusal 3 platform ve 42 yerel bölgesel kablo statüsünde üye yer almaktadır.

Derneğimizin İcra Kurulu ve TVYD komisyonları (Teknik, Hukuk, Telif Hakları ve Reklam Komiteleri) gündem konularını değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’na sunmak üzere sık sık bir araya gelmektedir.

Türkiye'deki toplam izlenme payı yüzde 95'ini oluşturan TV kanallarının kurduğu birlik
Bütün Türkiye'ye yayın yapma hakkını elinde bulunduran kanalların hemen tümü ile önde gelen bölgesel ve uydu kanallarını bir araya getiren Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) 24 Kasım 1999'da kuruldu.
Her akşam ortalama izlenme oranının toplam yüzde 95'ini oluşturan yayıncıları bir araya getiren bu dernek aynı zamanda diğer ulusal, bölgesel, yerel ve sadece kablo veya uydudan yayın yapan kuruluşlara da açık. Üyelerinin büyük bir kısmını özel TV yayıncıları oluşturmakla birlikte TRT de TVYD üyesi.
TVYD, TBMM, hükümet ve RTÜK tarafından Türkiye'deki TV sektörünün sözcüsü olarak kabul ediliyor. Bu sıfatla TVYD Başkanlığı TBMM'de yapılan RTÜK yasası değişiklik görüşmelerine, bu yasa aleyhine Cumhurbaşkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi açılan davada, TV yayıncıları ile çıkan çeşitli sorunların çözümü için RTÜK'te yapılan çalışmalarda tek muhattap olarak kabul edilmiştir.
TVYD zaman zaman kendi başına ya da diğer kuruluşlarla ortaklaşa TV yayıncılığının sorunları, TV yayınlarının kalitesinin geliştirilmesi amacıyla konferanslar, seminerler de düzenlemektedir.

Misyon ve Temel Hedefler

Misyon

TVYD’nin misyonu

 • Türk televizyon yayıncılığı sektörünü etkileyen konuları saptamak ve bu konularda çalışmalar yapmak;
 • İlgili mevzuatların televizyon yayıncıları için ve hakkaniyete uygun olarak değiştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak;
 • İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü korumak ve teşvik etmek;
 • Program üretimi, dağıtımı ve yayını konusunda bir tartışma platformu oluşturmak;
 • Yayınların iletimine ilişkin olarak teknik hususlardaki gelişmeleri takip etmek ve eksik konularda etkili çözümler üretmek;
 • Televizyon yayıncılarının ortak gayelerini gerçekleştirmek için dayanışma ve işbirliği platformu oluşturmak;
 • Televizyon yayıncılığı sektörünün saygınlığını korumak ve iyileştirmek;
 • Karasal sayısal yayıncılığa geçiş sürecine destek vermek;
 • Yayınların içeriğine ilişkin olarak etik ilkeler geliştirmek;
 • İçeriğin ve fikri hakların korunmasının yanında yayın ilkelerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.
 • Bu misyonu gerçekleştirebilmek için TVYD ülke çapındaki tüm televizyon yayıncıları ve meslek birlikleri, Bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, RTÜK, platform işletmecileri, başka ülkelerde kurulu olan ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren muadil dernekler gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmayı ve televizyon yayıncılığı sektörünün menfaatlerinin tanınması ve bunlara itibar edilmesi için çalışmalar yapmayı hedefler.

  Temel Hedefler

  • Televizyon yayıncılığının gelişmesi ve AB müktesebatına uygun hale gelmesi için çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
  • Karasal sayısal yayıncılığa geçiş sürecini takip etmek ve bu sürece katkıda bulunmak
  • Televizyon yayıncılarının reklam gelirlerini artırmak için çalışmalar yapmak, diğer mecralara göre televizyon reklamcılığını teşvik etmek
  • RTÜK, Bakanlıklar ve genel olarak ilgili kamu kuruluşları ile ilişkilerde ortak ve daha etkin bir ses oluşturmak
  • İçeriğe dair korumayı güçlendirmek, bunun için telif hakları ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlar ve teknik çözümler üretmek ve WIPO Anlaşmasına ilişkin bilgilendirme yapmak
  • Televizyon yayıncılığını geliştirmek ve uluslararası program alış verişini teşvik etmek
  • Televizyon yayıncılığının sağlam bir hukuki altyapıya kavuşması için bu konudaki mevzuatın gelişmesine katkıda bulunmak, bu amaçla seminerler, açık oturumlar, paneller ve yarışmalar düzenlemek
  • Daha güçlü bir yayıncılık sektörünün oluşması için televizyon yayıncıları arasında dayanışmanın sağlanması için işbirliğinde bulunmak
  • Televizyon yayıncıları ile izleyiciler, reklam verenler, yapımcılar ve ilgili kamu kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirmek
  • Televizyon yayınlarının içerik ve teknik açıdan kalitesinin artması için işbirliği yapmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak
  • Amaca uygun her nevi dergi, bülten gibi yayınlar yapmak, internet siteleri kurmak
  • Uluslararası televizyon yayıncılığındaki gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yabancı kuruluşlarla bu alanda işbirliği yapmak
  • Yardım Toplama Kanunu ve Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alıp vermek
  • Sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmek, her yıl en az bir tane sosyal sorumluluk projesinde sektör olarak yer almak

  Üyeliğin Avantajları

  TVYD,

  • Üyeleri arasında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlar.
  • Üyelerini Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve komisyon toplantılarında bir araya getirerek iletişimlerini geliştirmelerine ve ortak sorunlarını dile getirmelerine aracılık eder.
  • Meslek birlikleriyle görüşmelerde bulunarak üyelerinin menfaatlerini korur.
  • Üyelerine mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmaları konusunda olanak sağlar.
  • Üyelerinin çeşitli komisyonlarda yer almasını sağlayarak bilgi birikiminin artmasına yardımcı olur.
  • Üyelerine ilgili kuruluşlarla olan ilişkilerinde görüşlerini ortak bir platform üzerinden iletme kolaylığı sağlar.

TOPLANTILAR

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Pandemi dolayısıyla zamanında yapılamayan Kongremizin 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14:00’da Gayrettepe Dedeman Otel’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 26 Kasım 2021 tarihinde aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılacağının duyurusudur.
Tüm üyelerimize saygılarımızla arz ederiz.
Televizyon Yayıncıları Derneği


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2. Divan Başkanlığının oluşturulması,
3. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesaplarına ilişkin rapor ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin ibrası,
5. Tahminin bütçenin görüşülerek oylanması,
6. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
7. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
8. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
9. Dilekler ve kapanış.

TÜZÜK

Televizyon Yayıncıları Derneği Tüzüğü'nü incelemek için Tıklayınız

YÖNETMELİK

ÜYELER

BAŞKAN MURAT YANCI
GENEL SEKRETER AV.FATİH SAVAŞ
SAYMAN ASLI ÇİNİ

Televizyon Yayıncıları Derneği Üyeleri'ni incelemek için Tıklayınız

MEVZUAT

 • Dernekler Kanunu'nu incelemek için tıklayınız
 • Dernekler Yönetmeliği'ni incelemek için tıklayınız
 • Türk Medeni Kanunu'nun 56.maddesi gereğince: Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.(1)
  Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.
 • Türk Medeni Kanunu'nun 100.maddesi gereğince: Kamuya yararlı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler hakkındaki özel hükümler saklıdır

HABER YAYIN İLKELERİ

TERÖR VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA HABERCİLİK YAPARKEN UYULACAK İLKELER

Terör ve olağanüstü durumlarda izleyicinin, olayların çarpıtılmadan, abartılmadan, olduğu gibi kendisine aktarıldığını bilmesi büyük önem arz etmektedir. Yayıncıların sorumluluğu da halkın haber alma özgürlüğünü sonuna kadar kullanmaktır.
Bu sorumluluğun hızlı ve doğru biçimde yerine getirilebilmesi için Devlet yetkililerinden mümkün olan en kısa sürede olayla ilgili bilgi sahibi olunmasına ihtiyaç vardır.
Sözcü sorununun çözülmesi, habercilerin ve dolayısıyla haberi alan vatandaşların doğru bilgilendirilmesinde, bilgi kirliliği yaşanmamasında yüksek önemde olduğu açıktır.
Sistem işler hale getirilebilirse, habercilerin öncelikle açıklama yapılmasını beklemesi en doğru olan hareket olacaktır.

1.SON DAKİKA HABERLERİ

Söz konusu olay gelişen bir olay değilse ve sık sık yeni gelişmeler yaşanmıyorsa, canlı yayın kesilip normal yayına dönülmeli, gelişmeler bundan sonra haber bültenlerinde duyurulmalıdır.
“SON DAKİKA” altyazısı en fazla 5 dakika ekranda tutulmalıdır.
Önemli yeni bir gelişme olduğu takdirde elbette tekrar canlı yayına dönülebilir.
İzleyicilerde korku, yılgınlık ve paniğe sebep olabilecek sansasyonel “SON DAKİKA” altyazılarından kaçınılmalıdır.

2.CANLI YAYINLAR

• Şehit Haberleri ve Şehit Cenazeleri:

Olayda hayatını kaybedenlerin durumu yetkililer tarafından ailelerine bildirilmeden önce, isimleri açıklanmamalı, yetkililerden önce acılı aile bulunup ekranlara taşınmamalıdır.
Şehit olan görevliler, çok büyük bir istisnai özellik taşımadıkça şehit cenazelerinin törenlerinden ve şehit ailelerinin evinden canlı yayın yapılmamalı veya acılı insanları rahatsız edecek röportajlara yer verilmemelidir.

Slogan, ağıt gibi görüntülere mümkün olduğu kadar yer verilmemeli, olay ekrana uzak çekimle yansıtılmalıdır.

• Olay Yerinden Yayın

Terör saldırıları ve doğal felaketlerle ilgili canlı yayınlara deneyimli, varsa konunun uzmanı muhabirler gönderilmelidir.
Felaket görüntüleri ve terör saldırıları yayınlanırken ürkütücü, izleyenleri paniğe sürükleyecek, toplumsal gerginliğe yol açacak görüntülerden kaçınmalıdır.
Sıcak olaylar, canlı yayın hassasiyetini de kat kat arttırıyor. Ancak bu sıcak anlardaki canlı yayınlar bazen hiç istenmeyen görüntülerin de milyonların önüne çıkmasına sebep olabiliyor.
Görüntü alınırken güvenlik güçlerinin olay yerinde çizdiği sınırın aşılmaması büyük önem taşımaktadır.

• Terör Olaylarının Sorumluları İle İlgili Çekimler

Terör olaylarının sorumluları ya da savunucuları ile bir mülakatın yapılması düşünüldüğü hallerde, yayın sorumlusundan izin alınmalı ve mülakatın çerçevesinin kamu yararı gözetilerek çizildiğinden emin olunmalıdır.
Bu mülakatlarda terör olaylarını haklı gösterecek, saldırıları gerçekleştirenlerin propagandası olarak algılanabilecek, bu tür saldırıları teşvik eder görünebilecek her türlü yayından kaçınılmalı, böylece teröristlerin reklam ve tanıtımını yapar duruma düşülmemelidir.
Teröristlerin sözleri basın mensubunun sözleri olarak değil, bunun kimin tarafından söylendiği çok net olarak belirtilerek aktarılmalıdır.

3.KONUK KONUŞMACILAR

Haber ve tartışma programına yorumcu olarak davet edilen kişilerin konunun uzmanı konuklar olmasına dikkat edilmelidir.

4.VTR YAYINLARI

Çok eski ve aynı görüntülerin kullanılması aşinalık ve sempati uyandıracağından özellikle teröristlerin yüzlerinin göründüğü görüntülere yer verilmemesi gerekmektedir. Terör örgütünü düzenli ordu olduğu izlenimi uyandıran görüntülerin yayınlanmamasına özen gösterilmelidir. Bıktıran tekrarlardan kaçınılmalı ve VTRlerin “arşiv” olduğu mutlaka belirtilmelidir.

KOMİSYONLAR

İZLEYİCİ TEMSİLCİLİKLERİ

DUYURULAR

Duyurlarımızı görmek için

İLETİŞİM

Dernek Koor.

Rezzan Dağseven

Muhasebe Müdürü

Haçik Kızıldağ
Televizyon Yayıncıları Derneği

ADRES: İZZETPAŞA YENİ YOL CADDESİ NUROL TOWER OFİS NO:139 ŞİŞLİ İSTANBUL

Haritayı görüntüle